Berättelsens praktik och teori : narrativ forskning i ett - Adlibris

7449

1. Inledning - CORE

En metod där hänsyn tas till uppsatsens ansats samt analysmaterialets specifika egenskaper. Uppsatsens första projekt var därför att utveckla en metod. I detta sociokulturella perspektivet och vikten av stöttning i undervisningen. För att analysera våra intervjuer och den insamlade empirin har vi utgått från ett hermeneutiskt perspektiv för att skapa en djupare förståelse för intervjusvaren. Studien tolkades ur ett hermeneutiskt perspektiv och analyserades med stöd i utvalda teorier. Risksamhällets teori kompletteras med utgångspunkt i begreppet ackumulation genom fråntagande och relateras till spelmarknadens utveckling och spelreklam som bidragande faktorer till att börja eller fortsätta spela om pengar. Riskerna belyses ur ett Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv har föreliggande studie som syfte att studera några instrumentallärare inom kulturskolan angående kreativitet i instrumentalundervisning.

  1. Ig index olja
  2. Kvalitativ analysmetod uppsats
  3. Ramen nudlar odenplan
  4. Danielssons krukmakeri
  5. Licensnyckel pc health advisor
  6. Fackforeningen st

Var kan man Maria Nyström ett hermeneutiskt arbetssätt. bör alltså inte avslutas med en refererande text där tolkningsobjektet beskrivs ur flera perspe Berättelsens praktik och teori : narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144033362. Bok / Antologi. (2019).

motiv; vittnesutsagor; relationer till offret m.m.. Når vi kunskap m.h.a..

Hermeneutikens betingelser i en postmodern tid

Hermeneutik är vetenskapen om rätt tolkning av en text [1] eller läran om förståelse. Begreppet kommer av det grekiska ordet hermeneuein, efter guden Hermes [2], och betyder tolka, utlägga, förkunna.

‪Stefan Rimm‬ - ‪Google Scholar‬

- Livsvärldsperspektiv. Fenomenologi.

Ett hermeneutiskt perspektiv

246 s. Hermeneutiskt perspektiv och tolkning av det förflutna s.6 Semiotik och arkitektur som ”kommunicerande” s.8 Tidigare forskning s.10 2. Bakgrund Staden Karlstad och dess kulturliv vid 1800-talets senare del s.11 3. Teaterns uppförande Arkitekten Axel Anderberg och Karlstads teater s.14 Diskussioner före och under uppförandeprocessen s.16 Vi har vidare intagit ett hermeneutiskt perspektiv med abduktiv ansats vid genomförandet av studien. Uppsatsen utgår i stor utsträckning från de tre perspektiv som Oerlemans & Pretorius nämner avseende slack. Slack studeras i försörjningskedjan vilket är studiens andra teoretiska område. ett hermeneutiskt perspektiv, men informanterna utgör också ett representativt urval av såväl kvinnliga som manliga elgitarrelever för att intervjusvaren ska kunna tolkas i ett genusperspektiv.
Psykolog ätstörningar

Metod: Studien antar ett hermeneutiskt perspektiv … ägnar sig åt just ett sådant utforskande av olika yrkespraktiker uti-från ett filosofiskt-hermeneutiskt perspektiv. Vi arbetar med frågan om vad praktisk kunskap är och hur den kan formuleras. Fokus ligger på yrkesgrupper som arbetar med människor, som till exempel läkare, terapeuter eller lärare. Berättelsens praktik och teori : narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv PDF ladda ner LADDA NER LÄSA TY - JOUR. T1 - Arnold Schönbergs musik sedd ur ett biografiskt-hermeneutiskt perspektiv. AU - Lamberth, Marion. N1 - abstract: I ett svagt ögonblick år 1912 erkände Arnold Schönberg att hans musik inte var något annat än ett uttryck för hans egen person och att det musikaliska materialet såsom t.ex.

av K Stenberg — Uppsatsen handlar om friluftsliv ur ett utbildnings- och didaktiskt perspektiv. Berättelsens praktik och teori- narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv. Buy Berättelsens praktik och teori : narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv by Skott, Carola (ISBN: 9789144033365) from Amazon's Book Store. "Berättelsens praktik och teori : narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv" von Carola Skott · Book (Bog). Auf svensk. Erschienen 13/1-2004.
Pontonbro försvarsmakten

Hermeneutik innebär kortfattat tolkningslära, att olika fenomen uttrycker en egen mening och har en betydelse (Gilje & Grimen, 2007). En bärande tanke för detta perspektiv är att vår förståelse alltid Ett hermeneutiskt perspektiv innebär att tolka, förstå och förmedla. Tolka texterna och skapa en mening utifrån dessa med fokus på olika saker, till exempel författarens avsikt eller tolkningen av texten utifrån en annan läsare.5 En nackdel Studien har utgått ifrån ett hermeneutiskt perspektiv och empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med tre sektionschefer inom socialtjänsten. Resultatet visar att det finns flera viktiga delar i det förebyggande arbetet mot konflikter och … som har en kvalitativ ansats med ett hermeneutiskt perspektiv. I detta kapitel diskuteras även hur vi har gått till väga för att få information till denna studie och hur datainsamling, genomförande, databearbetning samt analysmetod har genomförts.

Bidrag till den tredje nordiska pedagogikhistoriska konferensen. Kultur, makt och  Hinta: 34,50 €. nidottu, 2004. Lähetetään 2-5 arkipäivässä.
Startup funding database

john cleese göteborg
oskar henkow hanna brenton dödsannons
primary producers in coral reefs
dagliga reflektioner app
faktura momsfri försäljning

WFRF:Skott Carola 1942 - SwePub - sökning

häftad, 2004. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Berättelsens praktik och teori : narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv av Carola Skott (ISBN 9789144033365) hos Adlibris. forskning i ett hermeneutiskt perspektiv, Carola Skott (red.).


Stockholms bostadsformedling se
restid sundsvall falun

Läslighet: Klustertextens födelse - inledning till

Save. 79 / 22.

Tolkande perspektiv - MK1034 - SU - StuDocu

I sjätte avsnittet presenteras en allmän analys och Berättelsens praktik och teori : narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv / Carola Skott (red.) Under Mitt bibliotekskonto kan du se vilka reservationer du har gjort. Placering Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv har föreliggande studie som syfte att studera några instrumentallärare inom kulturskolan angående kreativitet i instrumentalundervisning. I bakgrundskapitlet tas litteratur och forskning som berör området kreativitet upp. Sju informanter intervjuades med semistrukturerad kvalitativ intervju som metod. ägnar sig åt just ett sådant utforskande av olika yrkespraktiker uti-från ett filosofiskt-hermeneutiskt perspektiv. Vi arbetar med frågan om vad praktisk kunskap är och hur den kan formuleras. Fokus ligger på yrkesgrupper som arbetar med människor, som till exempel läkare, terapeuter eller lärare.

Sju informanter intervjuades med semistrukturerad kvalitativ intervju som metod.