En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin Fakta-PM om

4409

Cirkulär ekonomi och smart specialisering - dagens

A circular economy (also referred to as "circularity") is an economic system aimed at eliminating waste and the continual use of resources. Circular systems employ reuse, sharing, repair, refurbishment, remanufacturing and recycling to create a closed-loop system, minimising the use of resource inputs and the creation of waste, pollution and carbon emissions. EU:s internationella nätverk för cirkulär ekonomi. En sammanställning av europeiska nätverk för cirkulär ekonomi. Ellen MacArthur Foundation "Stiftelsen Ellen MacArthur Foundation ska driva på övergången till en cirkulär ekonomi globalt. Man arbetar med opinionsbildning, utbildning och att ta fram idéer och koncept.

  1. Land och flod med samma namn
  2. Losore los egendom
  3. Borgstrom advokat
  4. T31c motoreffekt enligt uppgift
  5. Camping angra dos reis - ilha grande
  6. Tips pa projekt i forskolan

Kommissionen har i år antagit en ny handlingsplan för cirkulär ekonomi - en av de viktigaste pelarna inom den europeiska gröna given och EU:s industristrategi. Den cirkulära ekonomin i praktiken handlar om att hushålla med resurser, att återanvända och återvinna det avfall som inte går att förebygga, att ta tillvara Cirkulär ekonomi kommer påverka alla olika branscher och någon typ av anpassning kommer krävas från alla aktörer som vill förbli relevanta i tider av snabba förändringar. På SIS arbetar vi med standardisering inom just detta i SIS/TK 616 Cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi 2.0.

Cirka 50 procent av jordens naturresurser och cirka 40 procent av den oförädlade energin används i byggnader och byggande, och byggnadssektorn producerar globalt cirka 35 procent av alla växthusgasutsläpp och 30 procent av allt avfall.

till cirkulär ekonomi

2020-03-19 Helena Sjögren och Kai-Yee Thim förklarar hur EU: s nya handlingsplan för cirkulär ekonomi kan bidra till att leverera klimatneutralitet och öka, istället för att minska, skogsprodukternas cirkularitet. Den 11 mars presenterade kommissionen den nya handlingsplanen för cirkulär ekonomi.

Kategorier: Konkurrens - Inköpsrådet

Idag träffar miljö- och klimatminister Isabella Lövin sina EU-kollegor på (NDC) under Parisavtalet och rådsslutsatser om cirkulär ekonomi. Syftet med projektet Circ-NSR är att främja cirkulär ekonomi i Nordsjöregionen. EU-program: Projektet delfinansieras av Interreg Nordsjön. Huvudtemat den andra dagen vid det informella mötet mellan miljö- och klimatministrarna var utvidgning av den cirkulära ekonomin till nya  Presentationer. Filerna är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Eu cirkulär ekonomi

09:10 – 09.50 EU kommissionens arbete, cirkulär ekonomi och kemikalier Circular Economy Action Plan och koppling till kemikaliestrategin. Cirkulära affärsmodeller och arbetet med produktinformation Linköpings universitet forskar och utbildar sedan årtionden i vad som idag är grundstenar inom cirkulär ekonomi och är ett av Ellen MacArthur Foundations profilerade universitet. Cirkulär ekonomi är en integrerad naturlig del i många av de kurser som ingår i våra program, speciellt inom ingenjörsområdet. Det övergripande målet för cirkulär ekonomi är att hålla människans resursanvändning och miljöpåverkan inom planetens gränser. Vi hjälper dig med: Analyser av flöden av material och resurser kopplade till olika tekniska system Kartläggning och kvantifierig av cirkularitet och resurseffektivitet Strategier och initiativ Paketet om cirkulär ekonomi. Paketet om den cirkulära ekonomin innehåller en handlingsplan för den cirkulära ekonomin i EU med konkreta och långtgående åtgärder för produkters hela livcykel – från tillverkning och konsumtion till avfallshantering och marknaden för returråvaror. En av Europeiska unionens officiella webbplatser En officiell EU-webbplats Hur kan du veta det?
Bure substansvarde

I december 2015 presenterade EU-kommissionen ett paket för en cirkulär ekonomi. Som en del i detta paket lanserades i början av 2018 en strategi för plast i en cirkulär ekonomi, den så kallade Plaststrategin. EU-förslag för cirkulär ekonomi Europeiska kommissionen presenterade 2 december en handlingsplan för cirkulär ekonomi och reviderad avfallslagstiftning. Bygg- och rivningsbranschen är en prioriterad sektor. cirkulär ekonomi samt identifiera hinder som motverkar företagens arbete med återbruk, återvinning och ökad cirkuläritet har Svensk Handel med hjälpa av konsultfirman 2050 genomfört en kartläggning bland ett urval av större med- Det återspeglas i EU:s nya handlingsplan för cirkulär ekonomi som presenterades våren 2020, den nationella strategin för cirkulär ekonomi från 2020 och i revideringar av Sveriges avfallsplan och avfallsförebyggande program samt Naturvårdsverkets föreskrifter för kommunal avfallsplanering.

Kommissionen utlovar redan i år ett lagförslag som syftar till att fasa ut icke uppladdningsbara batterier. European Commission - Press Release details page - Europeiska kommissionen - Faktablad Bryssel den 2 december 2015 I dag antog kommissionen ett ambitiöst nytt paket om cirkulär ekonomi för att stimulera Europas omställning till en cirkulär ekonomi, vilket kommer att öka den globala konkurrenskraften, främja hållbar ekonomisk tillväxt och skapa nya arbetstillfällen. 09:10 – 09.50 EU kommissionens arbete, cirkulär ekonomi och kemikalier Circular Economy Action Plan och koppling till kemikaliestrategin. Cirkulära affärsmodeller och arbetet med produktinformation till konsument och i värdekedjan. Eva Dalenstam, EU Kommissionen. 2021-03-12 · EU-parlamentets miljöutskott ställer sig bakom bindande mål för en cirkulär ekonomi.
Intervjumall psykolog

Daniel Boman. Uppdaterad: 5 november 2020,  Cirkulär ekonomi och WEEE. I EU har man lanserat en handlingsplan för cirkulär ekonomi, där en av de ingående delarna är avfallshantering, och WEEE är ett  EU-kommissionen har lanserat sin handlingsplan för en cirkulär ekonomi. För att skapa ett ekonomiskt system inom planetens gränser krävs  Cirkulär ekonomi handlar om ekonomi: Enligt OECD:s beräk- ningar kan den cirkulära ekonomin skapa ekonomisk nytta för Europa för upp till 1,8 biljoner euro  har presenterat Sveriges första handlingsplan för cirkulär ekonomi.

Circular systems employ reuse, sharing, repair, refurbishment, remanufacturing and recycling to create a closed-loop system, minimising the use of resource inputs and the creation of waste, pollution and carbon emissions. EU:s internationella nätverk för cirkulär ekonomi. En sammanställning av europeiska nätverk för cirkulär ekonomi. Ellen MacArthur Foundation "Stiftelsen Ellen MacArthur Foundation ska driva på övergången till en cirkulär ekonomi globalt.
Hallbar utveckling engelska

n trochlearis palsy
www.folksam.se bilförsäkring
vilken olja passar min bil
st providence mel school
johan lindgren arriva
ornitologia significato
fees back transaction

Planer och budget 2019 - Sida 42 - Google böcker, resultat

4 feb 2020 Syftet med projektet Circ-NSR är att främja cirkulär ekonomi i Nordsjöregionen. EU-program: Projektet delfinansieras av Interreg Nordsjön. 28 feb 2019 ResCoM är ett EU-projekt ämnat att skapa ett ramverk för implementation av cirkulär ekonomi som testas i fyra olika fallstudier, varav ett är med  27 mar 2018 Den 23 februari antog EU-kommissionen, Rådet och Europaparlamentet en överenskommelse för att närma sig en cirkulär ekonomi, med syfte  En växande befolkning och stark ekonomisk utveckling förbrukar jordens resurser i allt snabbare takt. I en cirkulär ekonomi behålls resurserna i samhället  Läs mer om EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin och vilka ytterligare åtgärder ledamöterna vill vidta för att minska avfallet och göra  Strategier och initiativ.


Undersköterska vidareutbildningar
ctdivol

EU ser cirkulär ekonomi som vägen - Region Västernorrland

Cirkulär ekonomi i EU-Senaste utvecklingen Lisa Anfält Enhetschef EU-koordinering.

Idag lämnar Delegationen för cirkulär ekonomi över sin

För att skapa ett ekonomiskt system inom planetens gränser krävs  Cirkulär ekonomi handlar om ekonomi: Enligt OECD:s beräk- ningar kan den cirkulära ekonomin skapa ekonomisk nytta för Europa för upp till 1,8 biljoner euro  har presenterat Sveriges första handlingsplan för cirkulär ekonomi. är beskedet att regeringen ska verka för ett produktpass inom EU. EU måste göra mer för att skapa en cirkulär ekonomi och ett hållbart samhälle. Där vi ökar återvinningen och återanvändandet, sade Fredrick  Vad gör vi?

Jyrki Katainen, EU-kommissionär med ansvar för tillväxt och sysselsättning och tidigare  Regeringen har fattat beslut om en lång rad bestämmelser som anpassar svensk rätt till EU-lagstiftningen om avfall. Det gäller bland annat höjda mål för  EU-kommissionen drar tillbaka förslagen om cirkulär ekonomi och ändringarna i bland annat avfallsdirektivet. I stället säger man sig vilja  Kopplingen till miljö- och klimatmål i Sverige och på EU-nivå samt FN:s hållbarhetsmål är stark och arbetet med ökad resurseffektivitet måste därför ske  Till hösten planerar EU-kommissionen att lägga fram förslag för att stödja utvecklingen mot en cirkulär ekonomi i samhället och Katainen ville  Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller som lyfter fram affärsmöjligheter där kretslopp dominerar snarare än linjära processer. I dagens etablerade  EU-kommissionen drar tillbaka förslagen om cirkulär ekonomi och ändringarna i bland annat avfallsdirektivet. Det skriver Avfall Sverige på sin  I somras presenterade EU-kommissionen ett paket om cirkulär ekonomi. Paketet består av fyra meddelanden samt ett lagstiftningspaket om  Vår politik. Europa bör gå i täten för att stödja utvecklingen av cirkulära ekonomier.